ડબલ્યુ-સ્ટ્રેપ

  • ડબલ્યુ-સ્ટ્રેપ

    ડબલ્યુ-સ્ટ્રેપ

    "W" પટ્ટાનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે થાય છે જ્યારે મેશ અને રોક બોલ્ટ સાથે વધારાના સપોર્ટની જરૂર હોય.આ સ્ટીલના પટ્ટાઓ બોલ્ટ દ્વારા ખડકની સપાટીમાં ખેંચાય છે અને ખડકની સપાટીને અનુરૂપ હોય છે.ખાસ કરીને ક્રિટિકલ એરિયામાં ગ્રાઉન્ડ સપોર્ટ એપ્લીકેશનમાં પણ તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.

+86 13315128577

તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો